Department of Agriculture
Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization
RCEF Mechanization Program

About RCEF
Mechanization Program

The Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) Mechanization Program helps Filipino farmers become competitive with our neighboring countries.

Through machinery grants and its adoption among the Farmers Cooperatives and Associations (FCAs), it is expected to lessen the production cost by Php3.00/kilo and can save up to 5% of postharvest losses.

Latest News

Available Agricultural Technologies

Available Technologies

Programs Under RCEF

RPS Logo
Rice Processing System (RPS)

Ang RPS ay binubuo ng mga makinaryang gamit sa pagpapatuyo ng palay at paggiling ng bigas. Katuwang ang mga makinarya sa paghahanda ng lupa, pagtatanim ng binhi o punla, at pag-aani ng palay, inaasahan ang mas mataas na ani, kita at kakayahan ng mga magsasaka na makipagsabayan sa mga karatig-bansa.

Mga Tanong at Sagot sa RPS
CES Logo
Crop Establishment System (CES)

Ang programang ito ay nabuo sa adhikain ng PHilMech na isulong sa mga magsasakang benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program ang paggamit ng mga crop establishment technologies (CET), gaya ng mechanical transplanters at precision seeders, sa kanilang mga palayan na may potensyal na mapabilis ang operasyon sa bukid, bumaba and production cost, at tumaas ang ani kumpara sa manwal na operasyon.

Mga Tanong at Sagot sa CES

Machinery Distributions

Beneficiary Testimonials